RBS-LOGO-grayscale
a
Lasarett

OPIS PROJEKTA

Sudjelovanjem u projektu Helsingborgs Lasarett izgradili smo 16000 m2 gipskartonskih zidova u periodu od godinu dana.

Lokacija gradnje:

Helsingborg
}

Trajanje projekta:

studeni 2019. - studeni 2020.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

/

Izgradili smo:

16000 m2 zidova

GALERIJA