RBS-LOGO-grayscale
a
Brf Alba

OPIS PROJEKTA

Brf Alba je projekt u gradu Lund. Radi se o 85 stanova i izgradnji 5500 m2 pregradni zidova, 550 m2 stropova i 2100 m2 vanjskih zidova.

Lokacija gradnje:

Lund
}

Trajanje projekta:

listopad 2022. - lipanj 2023.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

85 stanova

Izgradili smo:

5500 m2 pregradni zidova, 550 m2 stropova i 2100 m2 vanjskih zidova

GALERIJA