PREZENTACIJA MONTAŽNE GRADNJE
RBS-LOGO-grayscale
RADMANS HOUSING KATALOG
a
M

SISTEMI GRADNJE

Saznajte sve o sustavima gradnje montažne kuće, pogledajte presjeke zidova i konstrukcije te naučite zašto je montažna gradnja izuzetno cijenjena u svijetu.

sistem-gradnje-basic

BASIC

Sistem gradnje – Basic

sistem_granje-montažne_kuće

COMFORT

Sistem gradnje – Comfort

TEMELJ

a) temeljna ploča koja je u potpunosti odijeljena od tla termoizolacijskim slojem kako bi se spriječili gubitci energije prema tlu, te hidroizolacijom kako bi se spriječilo prodiranje vlage i vode u temeljnu ploču i unutarnji prostor kuće. To bitno utječe na trajnost temeljne konstrukcije jer je sama ploča zaštićena od utjecaja vode, a termoizolacijski sloj će onemogućiti pojavu kondenzacije vlage što će uz povećanu trajnost spriječiti i moguću pojavu plijesni.

Takva izvedba temelja omogućuje jednostavno vođenje instalacija ispod kuće te izvedbu podnog grijanja u samoj ploči bez potrebe naknadnog izvođenja glazure. Temeljna ploča je kompaktna, te ravnomjerno prenosi opterećenje kuće na cijelu površinu ispod nje bez mogućnosti djelomičnog slijeganja na pojedinim pozicijama i pojavu pukotina.

b) Temeljenje na stupovima samcima ili na temeljnim zidovima. Izvodi se u slučaju kada je teren neravan, te je temeljenje potrebno prilagoditi njegovoj konfiguraciji. U takvom slučaju se mogu izvesti temeljne trake sa nadtemeljnim zidovima ili temeljni stupovi. Gornja kota svih zidova ili stupova se postavi na istu visinu, te se na tako pripremljenu konstrukciju postavljaju elementi suhomontažne podne ploče. Takav način izvođenja ima nekoliko prednosti u odnosu na izvođenje AB ploče:

1. Temelji se lako prilagođavaju svakoj konfiguraciji terena.
2. Instalacije se lako spajaju na kuću jer je prostor ispod kuće pristupačan. Mogu se pripremiti prije postavljanja kuće, tokom postavljanja, ili nakon postavljanja kuće. Kod AB podova sve mora biti pripremljeno unaprijed, te postoji velika mogućnost pogrešaka koje je kasnije teško i skupo ispravljati uz značajno produženje vremena za završavanje kuće.
3. Unutarnje podne obloge se mogu postavljati odmah po montaži kuće. Nema potrebe za čekanjem na isušivanje betonskih podova i glazura.
4. Visina nadtemeljnih zidova se može lako podići ovisno o uvjetima na terenu te opasnosti od poplava, bujica i sl.
5. Bolja je toplinska izolacija podova, te se izbjegava bilo kakva mogućnost pojave i ulaska kapilarne vlage u slojeve poda obzirom da su podovi odignuti od tla.
6. Onemogućava se prodiranje i nakupljanje radona u kućama obzirom da je podna konstrukcija odignuta od zemlje. Radon je drugi uzročnik karcinoma pluća nakon pušenja, a na području Banovine su zabilježene znatne količine. Više o temi radona možete pronaći na stranicama civilne zaštite na slijedećem linku Radon(civilna zaštita).
7. Prostor ispod kuće se može koristiti kao spremište, natkriveno parkiralište ili sl.

MONTAŽNI VANJSKI ZIDOVI

Vanjski zid je jedan od osnovnih dijelova kuće. Osim što čini dio vanjske ovojnice kuće i bitan je element u racionalnoj upotrebi energije, njegova konstrukcija igra ključnu ulogu u stabilnosti, a u konačnici najvećim djelom utječe na konačni izgled objekta.

U ponudi imamo dva osnovna tipa konstrukcije za vanjske zidove. Izbor jedne ili druge ovisi o energetskim i statičkim zahtjevima, katnosti objekta ili same želje investitora za višim standardom toplinske i zvučne izolacije.

Vanjski zid ima nosivu konstrukciju poprečnog presjeka 145 mm, te 190mm debljine termoizolacijskog sloja što zadovoljava zahtjeve izgradnje kuća nulte energije. Unutarnja obloga ispunjena staklenom vunom dodatno izolira toplinske mostove na pozicijama vertikalnih elemenata drvene nosive konstrukcije, te omogućava
lako vođenje instalacija bez narušavanja statičkih ili termičkih svojstava zida.

Parna brana zaustavlja prolaz vodene pare kroz termo-izolacijski sloj čime se sprječava kondenzacija i osiguravaju trajne termo-izolacijske osobine kao i dugovječnost izgrađenih objekata. Parna brana osim što priječi prolaz vodene pare u slojeve
zida također osigurava zrakonepropusnost konstrukcije. Na vanjsku stranu konstrukcije postavlja se paropropusna vodonepropusna folija koja pruža dodatnu zaštitu od ulaska vode, te sprječava prolaz vjetra i zraka u unutarnje slojeve zida. Završni sloj fasade može se izvesti sa završnim silikonskim slojem, kao ventilirana fasada,sa drvenom bojanom oblogom ili bilo kojim drugim sistemom prema zahtjevu investitora.

montažni-vanjski-zidovi_RBS
međukatna-konstrukcija-RBS

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

Izvodi se od drvene konstrukcije visoke kvalitete presjeka visine 220 mm. Sa donje strane se izvodi gipskartonska obloga na letve dimenzija 28×70 mm koje omogućavaju lako vođenje instalacija u stropu. U prostor između konstrukcije se postavlja sloj kamene vune radi zvučne izolacije, a sa gornje strane OSB ploča debljine 21 mm kao podloga za postavljanje završnih podnih obloga.

KROVNA KONSTRUKCIJA

Može se izvesti kao rešetkasta krovna konstrukcija ili klasična krovna konstrukcija sa rogovima. Rešetkasta krovna konstrukcija se izvodi u slučaju kada se ne izvodi potkrovlje za razliku od klasične.

Prednost rešetkaste nosive konstrukcije je u tome što se lako savladavaju veliki rasponi bez potrebe za stupovima i nosivim zidovima u stambenom prostoru. To omogućava izvedbu prostranih modernih prostorija, kao i lake preinake u prostoru bez brige o narušavanju statike objekta. Krov se može izvesti kao dvostrešni, jednostrešni, ravni ili bilo koja varijanta prema željama naručitelja.

Sa donje strane se izvodi gips- kartonska obloga na letve dimenzija 45×45 mm koje omogućavaju lako vođenje instalacija u stropu bez obzira na tip krova koji se izvodi, te se u njega postavlja sloj toplinske izolacije debljine 45 mm za sprječavanje toplinskih mostova od konstrukcije. Sa donje strane nosive konstrukcije se  postavlja parna brana.

Prostor između konstrukcije ispunjava se slojem kamene vune u debljini od 220 mm radi toplinske i zvučne izolacije, a sa gornje strane OSB ploča debljine 16 mm. Na tako pripremljenu podlogu postavlja se paropropusna vodonepropusna folija, kontraletve i letve, te pokrov po izboru naručitelja.

krovna-konstrukcija-RBS
pregradni-zidovi-RBS

PREGRADNI ZIDOVI

Svi pregradni zidovi se izvode kao suho-montažni sa oblogama od gips kartonskih ploča. Broj slojeva ploča, debljina slojeva, konstrukcije i izolacije usklađuje se sa funkcionalnim i tehničkim zahtjevima pojedinih prostorija, te u skladu sa samim željama investitora.

INSTALACIJE I ZAVRŠNI RADOVI

Uz izvođenje konstrukcije u mogućnosti smo izvesti sve završne radove na kući po sistemu „Ključ u ruke“. Nivo izvedbe definira investitor prema vlastitim željama, a radove smo u mogućnosti ponuditi u cijelosti čak sa isporukom i montažom rasvjete, ugradnjom kuhinje i sl. Pri tome naručitelj može birati opremu kod naših stalnih dobavljača i trgovaca na čiju cijenu se dodaje trošak rada na ugradnji.

sistem-kljuc-u-ruke-RBS
način-isporuke-i-montaža-kuće-RBS

NAČIN ISPORUKE I MONTAŽE

Po ishođenju dozvole za izgradnju objekta pristupa se izvođenju radova. Naručitelj se mora pobrinuti za priključenje objekta na javnu i komunalnu infrastrukturu, te osigurati privremene priključke struje i vode. Tokom izvođenja temelja, elementi kuće se proizvode u pogonu. Montaža konstrukcije se vrši u periodu od jedan do dva dana na lokaciji. Završni radovi se izvode na samom objektu. Projektiranje i ishođenje svih uvjeta i dozvola možemo organizirati i osigurati u suradnji sa našim partnerima ovlaštenima za djelatnost projektiranja od strane nadležnih institucija.