RBS-LOGO-grayscale
a
Kv Sofia

OPIS PROJEKTA

U sklopu projekta odradili smo 190 stanova te vrtić. Približno trajanje projekta bilo je godinu dana.

Lokacija gradnje:

Malmö
}

Trajanje projekta:

listopad 2017. - rujan 2018.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

190 stanova + vrtić

Izgradili smo:

20500 m2 zidova + 500 m2 stropova

GALERIJA