RBS-LOGO-grayscale
a
Gjuteriet

OPIS PROJEKTA

Kroz projekt Gjuteriet u Malmö-u odradili smo 2400 m2 pregradnih zidova, 1200 m2 stropova, 1300 m2 vanjskih zidova te ugradili 130 prozora/balkonskih vrata. Projekt je trajao šest mjeseci.

Lokacija gradnje:

Malmö
}

Trajanje projekta:

ožujak 2021. - rujan 2021.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

44 stana

Izgradili smo:

2400 m2 pregradnih zidova, 1200 m2 stropova, 1300 m2 vanjskih zidova i ugradnja 130 prozora/balkonskih vrata

GALERIJA