PREZENTACIJA MONTAŽNE GRADNJE
RBS-LOGO-grayscale
RADMANS HOUSING KATALOG
a
M
Fullerö

OPIS PROJEKTA

U periodu od tri godine, koliko je trajao projekt, sagradili smo 100 kuća u nizu te 8 samostalnih vila. Kao osnovni građevni materijal korišteno je kvalitetno drvo. Naselje se nalazi u Uppsali u Švedskoj.

Lokacija gradnje:

Uppsala
}

Trajanje projekta:

2016. - 2019.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

100 kuća u nizu + 8 samostalnih vila

Izgradili smo:

GALERIJA