RBS-LOGO-grayscale
a
Emigranten

OPIS PROJEKTA

U sklopu projekta Emigranten u gradu Karlshamn na jugu Švedske, odradili smo postavljanje 2500 m2 pregradnih zidova unutar poslovne zgrade.

Lokacija gradnje:

Karlshamn
}

Trajanje projekta:

kolovoz 2022. - prosinac 2022.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

-

Izgradili smo:

2500 m2 pregradnih zidova

GALERIJA