RBS-LOGO-grayscale
a
Arena Triangel

OPIS PROJEKTA

Arena Triangel je projekt koji smo odradili u Malmö-u. Radi se o poslovnoj zgradi, a ugradili smo 1500 m2 pregradnih zidova.

Lokacija gradnje:

Malmö
}

Trajanje projekta:

kolovoz 2022. - prosinac 2022.

Broj stambenih/poslovnih jedinica:

-

Izgradili smo:

1500 m2 pregradnih zidova

GALERIJA